Tag: buya hamka

Telaah Karya Hamka Sejarawan Muslim Indonesia

Abdul Karim Amrullah “Hamka” (1908-1981), adalah akronim kepada nama Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau adalah seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia yang amat terkenal di alam Nusantara. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Ayahnya ialah Syeikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenali sebagai Haji Rasul, seorang pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Mekkah pada tahun 1906. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Mekkah pada tahun 1906.

Hamka lebih banyak belajar sendiri dan melakukan penyelidikan meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti falsafah, kesusasteraan, sejarah, sosiologi dan politik, sama ada Islam ataupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-’Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Freud, Toynbee, Jean Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. HAMKA juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Cokroaminoto, Raden Mas Surjoparonoto, Haji Fakrudin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang pemidato yang handal.

Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui pertubuhan Muhammadiyah. Beliau menyertai pertubuhan itu mulai tahu 1925 bagi menentang khurafat, bidaah, tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cawangan Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, HAMKA mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makasar. Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah, menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950. Pada tahun 1953, HAMKA dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiah. Pada 26 Julai 1957, Menteri Agama Indonesia yaitu Mukti Ali melantik HAMKA sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasihatnya diketepikan oleh kerajaan Indonesia.

Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau hingga kelas dua. Ketika usia HAMKA mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo. Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan dan guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. Hamka kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).

Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka merupakan seorang wartawan, penulis, editor, dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, Hamka menjadi wartawan beberapa surat kabar seperti Pelita Andalas, SeruanIslam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makassar. Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam.

Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir al-Azhar (5 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura termasuklah. Berikut adalah judul dari karya-karya Hamka.

 1. Khatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab.
 2. Si Sabariah (1928).
 3. Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq),1929.
 4. Adat Minangkabau dan agama Islam (1929).
 5. Ringkasan Tarikh Ummat Islam (1929).
 6. Kepentingan Melakukan Tabligh (1929).
 7. Hikmat Isra’ dan Mikraj.
 8. Arkanul Islam (1932) di Makassar.
 9. Laila Majnun (1932) Balai Pustaka.
 10. Majallah ‘Tentera’ (4 nomor) 1932, di Makassar.
 11. Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar.
 12. Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934.
 13. Di Bawah Lindungan Ka’bah (1936) Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
 14. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Masyarakat, Balai
  Pustaka.
 15. Di Dalam Lembah Kehidupan 1939, Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
 16. Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.
 17. Margaretta Gauthier (terjemahan) (1940).
 18. Tuan Direktur (1939).
 19. Dijemput mamaknya (1939).Keadilan Ilahy (1939).
 20. Tashawwuf Modern (1939).
 21. Falsafah Hidup (1939).
 22. Lembaga Hidup (1940).
 23. Lembaga Budi (1940).
 24. Majallah ‘Semangat Islam’ (Zaman Jepun 1943).
 25. Majallah ‘MENARA’ (Terbit di Padang Panjang), sesudah revolusi 1946.
 26. Negara Islam (1946).
 27. Islam dan Demokrasi (1946).
 28. Revolusi Pikiran (1946).
 29. Revolusi Agama (1946).
 30. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (1946).
 31. Dibantingkan Ombak Masyarakat (1946).
 32. Di dalam Lembah Cita-cita (1946).
 33. Sesudah naskah Renville (1947).
 34. Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret (1947).
 35. Menunggu Beduk berbunyi (1949), di Bukittinggi, Sedang.
 36. Konperansi Meja Bundar.
 37. Ayahku (1950), di Jakarta.
 38. Mandi Cahaya di Tanah Suc (1950).
 39. Mengembara Dilembah Nyl (1950).
 40. Ditepi Sungai Dajlah (1950).
 41. Kenangan-kenangan Hidup 1, autobiografi sejak lahir 1908 sampai
 42. pada tahun 1950.
 43. Kenangan-kenangan Hidup 2.
 44. Kenangan-kenangan Hidup 3.
 45. Kenangan-kenangan Hidup 4.
 46. Sejarah Ummat Islam Jilid 1, ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950.
 47. Sejarah Ummat Islam Jilid 2.
 48. Sejarah Ummat Islam Jilid 3.
 49. Sejarah Ummat Islam Jilid 4.
 50. Pedoman Mubaligh Islam, cetakan 1, 1937; cetakan ke-2 tahun 1950.