Pertumbuhan & Pendidikan Ekonomi Islam

Rp 72.000

Ebook" target="_blank" class="btn btn-primary" style="margin:0 15px 0 0;"> Ebook WhatsApp

SKU: 29904917211 Kategori:

Deskripsi

Buku yang berjudul Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam: Analisis Kesejarahan, ini berlatar belakang pada sejarah pertumbuhan dan pendidikan yang berkaitan dengan ekonomi Islam, pertumbuhan yang dimulai pada masa Rasulullah SAW yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pendidikan ekonomi yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Qur’an, dilanjutkan dengan pembahasan pada masa khulafaur rasyidin, pemabahasan pada masa ulama-ulama awal sampai pembahasan pada ekonomi kontemporer. Buku ini yang bertujuan untuk lebih mengetahui pertumbuhan dan pendidikan ditanamkan oleh Rasulullah SAW, khulafaur rasyidin, ulama-ulama pada abad I, II, dan III, serta untuk mengetahui pertumbuhan dan pendidikan ekonomi Islam pada masa kontemporer.

Informasi Tambahan

Jilid

no