Pendidikan Agama Islam di SMP dan SMA

Rp 72.000

Stok 5

WhatsApp

Deskripsi

Menyempurnakan dan melengkapi buku mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP dan SMA yang didasarakan pada Kurikulum 2006. Buku ini diharapkan menjadi bahan bacaan untuk memperkaya dan memperluas wawasan bagi guru-guru mata pelajaran tersebut. Buku tentang topik-topik penting yang mencakup materi Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, dan tarikh dan kebudayaan Islam yang diajarkan di dalam mata pelajaran tersebut diharapkan mampu menambahkan pengetahuan keislaman dan kekinian, dan juga memberi pencerahan baru.