Keadilan Restoratif: Relasi dengan Budaya Bangsa dan Agama, Pengaturan, Praktik, serta Pembaruannya pada Lembaga Peradilan

Rp 115.000

WhatsApp

Deskripsi

Implementasi keadilan restoratif dalam peradilan telah menjadi salah satu aspek penting dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Buku ini memuat kajian lengkap, mulai dari konsep, prinsip, dan sejarah perkembangan restorative justice, relasinya dengan budaya bangsa dan agama, pengaturan serta praktiknya pada kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, bahkan penulis memberi catatan kritis terhadap PERMA Keadilan Restoratif yang baru saja ditetapkan. Buku ini tidak hanya sekadar memaparkan kajian teoretis res torative justice, tetapi lebih jauh dari itu, buku ini berusaha meneropong dan menawarkan ide-ide demi terwujudnya implementasi keadilan restoratif yang lebih baik di masa mendatang.

Informasi Tambahan

Berat 370 g
Pengarang

Penulis: Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. Editor: Muhammad Iqbal | Ahmad Zainul Anam

Halaman

272 hlm

Ukuran

15 x 23 cm

Cetakan

1

Jenis Cover

Art Carton

Jilid

Perfect Bending

Kertas Isi

Book Paper

ISBN

978-623-384-736-0

Tahun Terbit

Juli 2024

Daftar Isi

1
MENGENAL RESTORATIVE JUSTICE (KEADILAN RESTORATIF): PENGERTIAN, KONSEP, PRINSIP, DAN SEJARAH PERKEMBANGAN 1
A. Pengertian 1
B. Konsep dan Prinsip 8
1. Konsep Restorative Justice 8
2. Prinsip Restorative Justice 12
C. Sejarah Perkembangan 15
1. Lahirnya Konsep Restorative Justice 15
2. Perkembangan Restorative Justice di Dunia Internasional 17
3. Perkembangan Restorative Justice di Indonesia 29

2
RELASI KEADILAN RESTORATIF DENGAN IDEOLOGI DAN BUDAYA BANGSA INDONESIA 33
A. Pancasila sebagai Ideologi Negara 33
B. Musyawarah sebagai Nilai Ideologis dan Budaya Bangsa Indonesia 38
C. Musyawarah dalam Penyelesaian Konflik 40
D. Metode Penyelesaian Konflik di Nusantara 43
1. Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Jawa 44
2. Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Aceh 49
3. Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Sunda 57
4. Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Bugis dan Makassar 63
5. Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Minang 68
6. Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Batak 69
7. Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Banjar 74
8. Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Papua 76
E. Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Ikhtiar Melestarikan Nilai Ideologi dan Budaya Bangsa 78

3
KEADILAN RESTORATIF DALAM AGAMA-AGAMA 81
A. Keadilan Restoratif dalam Islam 81
1. Prinsip-prinsip Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam 82
2. Ruang Lingkup Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam 83
B. Keadilan Restoratif dalam Kristen 88
C. Keadilan Restoratif dalam Hindu 92
1. Catur Paramitha 92
2. Tri Parartha 94
3. Tat Twam Asi 95
D. Keadilan Restoratif dalam Buddha 96
E. Keadilan Restoratif dalam Konghucu 99

4
PERGESERAN ORIENTASI PEMIDANAAN 103
A. Perkembangan Pemikiran Pemidanaan 103
B. Pendekatan Filosofis dan Sosiologis Pemidanaan 109
C. Perubahan Paradigma Pemidanaan dalam Penegakan Hukum 112
D. Keadilan Restoratif sebagai Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif HAM 117
E. Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) 123
1. Pengakuan Adanya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat 124
2. Ketentuan Mengenai Tujuan Pemidanaan 125
3. Unsur-unsur Pertimbangan Pemidanaan 127
4. Gugurnya Hak Jaksa untuk Menuntut 128
5. Keadilan Lebih Utama dari Kepastian Hukum 129
6. Pemenjaraan sebagai Alternatif Terakhir 130

5
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 133
A. Implementasi Keadilan Restoratif di Kepolisian 133
1. Pengaturan Implementasi Keadilan Restoratif pada Kepolisian 133
2. Penerapan Keadilan Restoratif pada Kepolisian 141
B. Implementasi Keadilan Restoratif di Kejaksaan 145
1. Pengaturan Implementasi Keadilan Restoratif pada Kejaksaan 145
2. Penerapan Keadilan Restoratif pada Kejaksaan 154
C. Implementasi Keadilan restoratif di Peradilan Umum 164
1. Pengaturan Implementasi Keadilan Restoratif pada Peradilan Umum 164
2. Penerapan Keadilan Restoratif pada Peradilan Umum 172
D. Implementasi Keadilan Restoratif di Mahkamah Syar’iyah 187
1. Pengaturan Implementasi Keadilan Restoratif pada Mahkamah Syar’iyah 187
2. Penerapan Keadilan Restoratif pada Mahkamah Syar’iyah 191
E. Implementasi Keadilan Restoratif di Peradilan Militer 198
1. Pengaturan Implementasi Keadilan Restoratif pada Peradilan Militer 198
2. Penerapan Keadilan Restoratif pada Peradilan Militer 201

6
MASA DEPAN IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA LEMBAGA PERADILAN 205
A. Refleksi Implementasi Keadilan Restoratif pada Lembaga Peradilan 205
1. Keadilan Restoratif sebagai Cita-cita Bersama 205
2. Evaluasi Implementasi Keadilan Restoratif pada Diversi dan Pertimbangan Putusan 208
B. Babak Baru Implementasi Keadilan Restoratif di Pengadilan (Telaah PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif)) 214
1. Batas Makna Istilah Penting 215
2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup 217
3. Tindak Pidana yang Wajib Diupayakan Keadilan Restoratif 218
4. Keadaan yang Menyebabkan Keadilan Restoratif Tidak Dapat Diterapkan 219
5. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana yang Menimbulkan Korban 219
6. Kewajiban Mencantumkan PERMA dalam Pertimbangan Putusan 225
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 225
C. Masa Depan Implementasi Keadilan Restoratif 226
1. Catatan Kritis atas PERMA Keadilan Restoratif 226
2. Menyiapkan Strategi Kebijakan 235
D. Pelaporan dan Pengawasan sebagai Kawal Implementasi Keadilan Restoratif 238
1. Pelaporan Implementasi Keadilan Restoratif 239
2. Pengawasan Implementasi Keadilan Restoratif 243

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Keadilan Restoratif: Relasi dengan Budaya Bangsa dan Agama, Pengaturan, Praktik, serta Pembaruannya pada Lembaga Peradilan”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *